7239 – ZOMER IN HET WESTEN – EEN BEZOEK AAN VLAARDINGEN EN OMGEVING

Artikelnummer: 7239 - ZOMER IN HET WESTEN – EEN BEZOEK AAN VLAARDINGEN EN OMGEVING Categorie: Tag:

Deze dagtocht gaat niet door. Als gevolg van de Corona maatregelen kan Museum Vlaardingen nog geen groepen ontvangen.

Vertrek:
09.00 uur Den Haag, Mozartlaan
09.30 uur Den Haag, W. Royaardsplein
09.50 uur Den Haag, Centraal Station HTM halte CS/Schedeldoekshaven

Datum: 3 Juli 2020 (deze dagtocht gaat niet door!)

Kosten: € 60,00 / met Museumkaart/Rembrandtkaart € 52.50 (inbegrepen: vervoer v.v., entree, kunsthistorische begeleiding, koffie en lunch)

De geschiedenis van Vlaardingen als plaats gaat terug tot de 8e eeuw. Rond het jaar 700 zou hier een kerkje zijn gesticht. Als stichter wordt een geestelijke genaamd Heribald genoemd, die de kerk aan Willibrordus zou hebben geschonken. Vlaardingen verkreeg waarschijnlijk voor 1273 stadsrechten, want in dat jaar verleende Graaf Floris V stadsrechten die erop wezen dat ze een uitbreiding waren van eerder verleende rechten. De haringvisserij was voor Vlaardingen zeker vanaf de achttiende eeuw een belangrijke economische activiteit. De stad groeide daarbij uit tot de belangrijkste visserijhaven in de regio. De opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 en de aansluiting op het spoor in 1881 waren van grote betekenis voor de Vlaardingse economie. Aan het einde van de negentiende eeuw ontwikkelde zich daardoor ook industrie die van de havenfaciliteiten kon profiteren. In de 20e eeuw vestigden zich grote bedrijven zoals de Bataafse Petroleum Maatschappij, de Maatschappij tot Exploitatie van Terreinen Matex, een superfosfaatfabriek en Levers Zeep (nu Unilever) en werd ook de Vulcaanhaven aangelegd.

In 1941 werd de oude gemeente Vlaardinger-Ambacht geannexeerd, waardoor   er meer ruimte kwam voor de aanleg van nieuwe woonwijken zoals de Westwijk en Vlaardingen-Holy.

Vlaardingen groeide in deze tijd uit tot een stad van ruim 70.000 inwoners. Maasvlakte 2 (in de volksmond ook: Tweede Maasvlakte) is de benaming voor het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven dat is gelegen ten westen van de (eerste) Maasvlakte. Met dit nieuwe in zee aangelegd gebied ter grootte van 2.000 hectare werd de haven 20% groter. Na voltooiing van de uitbreiding beslaan de Rotterdamse havens in totaal 12.000 hectare. Op 1 september 2008 startte na jaren van plannen, discussies en protesten, de aanleg. Op 22 mei 2013 werd de Tweede Maasvlakte officieel in gebruik genomen. Vanuit de bus zullen wij er een blik op werpen.

Vlaardingen heeft ook een museum!!! De gebouwen ervan vormen een bijzonder historisch geheel: door middel van nieuwbouw zijn een achttiende-eeuws redershuis, een voormalig kantoorpand en pakhuis van de verdwenen haringhandel Warmelo & van der Drift met elkaar verbonden. Hiermee komen diverse belangrijke elementen van de stadsgeschiedenis tot uiting in het museumgebouw. De geslaagde verbouwing werd in 2015 gerealiseerd onder leiding van Houdijk Architecten in Vlaardingen. De basis van de collectie van Museum Vlaardingen werd gelegd door een schenking van Mr. Simon van Gijn in 1911 en de in 1958 opgeheven Oudheidkamer en Visscherijmuseum. Door middel van aankoop, bruiklenen en schenkingen is de collectie in de jaren daarna uitgebreid.

De thuiskomst is 16.30 à 17.20 uur.